Thực đơnBãi Nhậu – Món Lẻ

1. Sashimi

2. Sushi

3. Wasabi

TEST

860.000

Sed ligula

Proin vehicula

360.000 50.000

Sed ligula

Proin vehicula

360.000

Sed ligula

Proin vehicula

360.000

Sed ligula

Proin vehicula

360.000

Sed ligula

Proin vehicula

360.000

Sed ligula

Proin vehicula

360.000

Sed ligula

Proin vehicula

360.000

Sed ligula

Proin vehicula

360.000

Sed ligula

Proin vehicula

360.000

Sed ligula

Proin vehicula

360.000

Sed ligula

Proin vehicula

360.000